In tegenstelling tot een flink aantal andere landen wordt in Nederland beleggen eerder als hobby dan als noodzaak gezien. Het gevolg hiervan is dan ook dat er in Nederland flink anders tegen de manier waarop dit moet worden gedaan wordt aangekeken. Nederlanders willen het beleggen het liefst zelf doen en roepen naar verhouding het minst de hulp in van experts op dit gebied. Het verschil met andere landen is zelfs opvallend groot te noemen. Slechts één op de vijf beleggende Nederlanders hecht hier belang aan.

Het plezier houden
Zelfs advies op afstand is in Nederland niet heel erg gebruikelijk. Minder dan de helft van de landgenoten maakt hier gebruik van. De Nederlanders zien juist het zelf nemen van beslissingen met betrekking tot hun aandelen als de uitdaging. In andere landen is een belegging vaak een deel van het inkomen waarvan rondgekomen moet worden. Om die reden wordt dus ook veel meer waarde gehecht aan de hulp van professionals op dit gebied. Het opvallende is wel dat Nederlanders qua succesvolle beleggingen gelijke tred houden met beleggers uit andere landen.

Ontspanning is als voornaamste reden
De reden waarom Nederlanders hulp niet gewenst vinden is dat zij in de eerste plaats willen ontspannen als zij met hun beleggingen bezig zijn. Het is vooral een vorm van ontspanning en ontlading. Dit is in Nederland bijna het dubbele aantal beleggers ten opzichte van andere landen dat deze zienswijze erop na houdt. Voor hen zijn grote successen dan ook veel minder van belang dan voor evenknieën uit andere landen. Die willen liever niet geconfronteerd worden met toevalligheden terwijl dit voor Nederlanders juist onderdeel van het plezier is.

Iets nieuws leren
Wat ook belangrijk is voor Nederlanders, is het feit dat zij door zelf hun beleggingen te beheren iets nieuws kunnen leren. In Nederland wordt hier veel waarde aan gehecht. Niet alleen op het front van beleggingen is dit het geval. Dit is de zienswijze van Nederlanders op hobby’s in zijn algemeenheid. Eigen initiatief tonen is hierin zeer belangrijk


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *